Tag Archives for " povremena potraživanja "

Zastarelost potraživanja naknade za rad

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

RADNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade za rad

Potraživanje naknade za rad spada u povremena novčana potraživanja, jer je reč o novčanim davanjima čija je visina unapred poznata, koja dospevaju u razmaku od mesec dana, tako da se na ova potraživanja primenjuje rok zastarelosti od tri godine od dospelosti svakog pojedinog davanja.

Rok zastarjelosti

Rok zastarjelosti

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine u situaciji kada je osporenom odlukom Okružnog suda, zbog proizvoljne primjene odredbe člana 379. Zakona o obligacionim odnosima, ukinuto rješenje o izvršenju po apelantovom prijedlogu i sve provedene izvršne radnje.