Tag Archives for " dužnikove pravne radnje "

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Poverilac ne može uspešno pobijati svaku dužnikovu pravnu radnju kojom je on raspolagao svojom imovinom, već samo onu koja je preduzeta na štetu poverioca i sa kojom je dužnik doveden u položaj insolventnog dužnika.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Da bi se pobijala dužnikova pravna radnja nije uslov da dužnik nema uopšte sredstava za ispunjenje poveriočevog potraživanja, nego da sredstva sa kojima raspolaže nisu dovoljna za brzo, efikasno i blagovremeno namirenje poveriočevog potraživanja u celosti i u najkraćem razumnom roku.

Tužba kojom se pobija dužnikova pravna radnja

OBLIGACIONO PRAVO

Tužba kojom se pobija dužnikova pravna radnja

Za uspešno okončanje parnice po tužbi kojom se pobija dužnikova pravna radnja tužilac treba da dokaže da ima dospelo na naplatu potraživanje prema dužniku i da postoji verovatna insolventnost dužnika u odnosu na mogućnost namirenja potraživanja tužioca.

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost jemca platca kod ugovora o kreditu

Ako se kod ugovora o kreditu jemac obavezao kao jemac platac, odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jemca ili od obojice u isto vreme.