Tag Archives for " akcesorni ugovor "

Ugovor o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu

Banka može istovremeno da aktivira i više sredstava obezbeđenja iz ugovora o kreditu, ukoliko nije utvrđen redosled njihovog aktiviranja, odnosno u mogućnosti je da aktivira sva sredstva obezbeđenja koja su uspostavljena u cilju naplate kredita, što znači da zahteva vraćanje kredita od jemca-platca, ali i aktiviranje svih založnih prava koja su uspostavljena u cilju obezbeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu.

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Aktiviranje više sredstava obezbeđenja kod ugovora o kreditu

U slučaju kada je namirenje potraživanja po osnovu ugovora o kreditu obezbeđeno sa više sredstava obezbeđenja, banka može sve da ih aktivira istovremeno ukoliko nije utvrđen redosled njihovog aktiviranja.

Kapara kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Kada ugovor o kupoprodaji nepokretnosti nije zaključen u propisanoj formi, onda se izvršena isplata ne može smatrati kaparom, jer je kapara akcesorna i ne postoji bez zaključenog ugovora.