Tag Archives for " zakonski supsidijarni jemac "

Ušešće jemstva u postupku određivanja pravične naknade za oduzeto zemljište

STVARNO PRAVO

Ušešće jemstva u postupku određivanja pravične naknade za oduzeto zemljište

Opština, kao zakonski supsidijarni jemac za obaveze primarnog obveznika novčane naknade za oduzeto zemljište, ne može se protiviti stupanju u postupak radi određivanja novčane naknade za oduzeto zemljište, umesto organizacije koja nije u mogućnosti da isplati tu naknadu i mora preuzeti postupak u zatečenoj fazi.