Tag Archives for " odmeravanje kazne "

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela ne može se uzeti u obzir kao otežavajuća, odnosno olakšavajuća okolnost, izuzev ako prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više takvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Obavezno izricanje novčane kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Obavezno izricanje novčane kazne

Sud će novčanu kaznu kao sporednu kaznu izreći ako je utvrđena makar i za jedno krivično delo u sticaju, a ako je utvrdio više novčanih kazni izreći će jednu jedinstvenu novčanu kaznu.

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

Okolnost da kolona pešaka koja je prelazila kolovoz nije bila pravilno obeležena može se uzeti samo kao doprinos nastanku i posledicama saobraćajne nezgode kojim se ne dovodi u pitanje zaključak prvostepenog suda da se osnovni propust koji je doveo do nastanka saobraćajne nezgode nalazi na strani okrivljenog.

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne okrivljenom i to u slučaju ako ista prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela za koje je okrivljeni oglašen krivim ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.

Opšta pravila o odmeravanju kazne – otežavajuće okolnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opšta pravila o odmeravanju kazne – otežavajuće okolnosti

Pobude za izvršenje krivičnog dela, pogoršanje zdravstvenog stanja oštećenog i ranija osuđivanost okrivljenog za krivična dela sa istim motivom su okolnosti koje su pravilno cenjene kao otežavajuće na strani okrivljenog.