Tag Archives for " postojanje opravdane sumnje "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Prvostepeni sud je u obavezi da navede razloge o odlučnim činjenicama koje se odnose na konkretne dokaze na osnovu kojih je izveo zaključak o postojanju opravdane sumnje da je izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret, a ako to nije uradio u konkretnom slučaju nije bilo moguće ispitati zakonitost i pravilnost pobijanog prvostepenog rešenja.