Odmeravanje kazne i primena instituta oslobođenja od kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odmeravanje kazne i primena instituta oslobođenja od kazne

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni učinio krivično delo krađa sud je bio dužan da proveri odbranu okrivljenog da je njegova majka oduzeti telefon vratila oštećenom pre nego što je saznao da je otkriven i da na taj način utvrdi da li ima mesta primeni instituta oslobođenja od kazne.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)