Tag Archives for " oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu "

Odmeravanje kazne i primena instituta oslobođenja od kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odmeravanje kazne i primena instituta oslobođenja od kazne

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni učinio krivično delo krađa sud je bio dužan da proveri odbranu okrivljenog da je njegova majka oduzeti telefon vratila oštećenom pre nego što je saznao da je otkriven i da na taj način utvrdi da li ima mesta primeni instituta oslobođenja od kazne.

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

Količina droge ne može isključivati mogućnost primene odredbe kojom se daje mogućnost da sud oslobodi kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.

Oslobođenje od kazne okrivljenog koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oslobođenje od kazne okrivljenog koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu

Zakon propisuje samo mogućnost, a ne i obavezu suda da učinioca dela iz člana 246. st. 1. do 3. KZ, oslobodi kazne u situaciji kada otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu

Sud može, ali nije u obavezi da oslobodi od kazne učinioca krivičnog dela neovlašćena prodaja i stavljanje u promet opojnih droga koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.