Tag Archives for " produženo krivično delo teške krađe "

Produženo krivično delo teške krađe

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo teške krađe

U situaciji kada je optuženi pojedine oblike krivičnog dela teške krađe učinio prema tri oštećena na različite načine, a da u odnosu na četvrtog oštećenog nije naveo u čemu se konkretno ogleda savlađivanje većih prepreka prilikom ulaska u kuću tog oštećenog, ta činjenica ne utiče na pravnu kvalifikaciju jer se u ostalim njegovim radnjama nesumnjivo stiču sva obeležja krivičnog dela u pitanju.