Tag Archives for " teška krađa na naročito drzak način "

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.

Krađa

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Krađa

Kada su okrivljeni zajedno i po dogovoru iz kruga preduzeća izneli 17 čeličnih stubova i u momentu utovara u putničko vozilo su sprečeni, radi se o izvršenju krivičnog dela krađa u saizvršilaštvu.

Teška krađa na naročito drzak način u sticaju sa falsifikovanjem i zloupotrebom platnih kartica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teška krađa na naročito drzak način u sticaju sa falsifikovanjem i zloupotrebom platnih kartica

Okrivljeni je izvršio krivično delo teške krađe na naročito drzak način koji se ogleda u tome da je oštećenoj prišao s leđa u večernjim časovima iznenada dok je ista prolazila između vozila i istrgnuo joj novčanik iz ruke kada ona to nije očekivala, u kome se pored njene lične dokumentacije nalazilo i više platnih kartica i pobegao, a zatim i krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica kada je neovlašćeno upotrebio platnu karticu Poštanske štedionice “Dina kart“ oštećene i time pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 22.672,75 dinara.