Category Archives for "11"

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

USTAVNO PRAVO

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

Razumna dužina trajanja sudskog postupka relativna je kategorija koja ne zavisi isključivo od njegovog vremenskog trajanja, već i od niza drugih činilaca, a pre svega od složenosti pravnih i činjeničnih pitanja u konkretnom postupku, ponašanja stranaka u postupku, postupanja sudova u konkretnom slučaju, kao i značaja prava o kome se u postupku odlučivalo.

Preispitivanje odluke o meri bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Preispitivanje odluke o meri bezbednosti

Kada iz izveštaja klinike proizlazi da se mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi sprovodi, ali da je i dalje potrebno lečenje a okrivljeni da izjavu da je voljan da nastavi lečenje, mera bezbednosti ostaje na snazi.

Uvreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uvreda

Namera omalovažavanja nije zakonsko obeležje krivičnog dela uvreda, ali može biti osnov isključenja postojanja krivičnog dela u situaciji kada je uvredljiva izjava data, između ostalog, u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, pod uslovom da se iz načina izražavanja ili drugih okolnosti vidi da to nije učinjeno u nameri omalovažavanja.

1 2 3 11