Tag Archives for " ustavna žalba – suđenje u razumnom roku "

Troškovi postupka po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Troškovi postupka po ustavnoj žalbi

Troškovi vezani za postupak po ustavnoj žalbi, u koje spadaju i troškovi sastava ustavne žalbe, ne mogu biti predmet odlučivanja u izvršnom ili bilo kom drugom sudskom postupku ili postupku pred drugim državnim organom.

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka čiji je prigovor na ubrzanje postupka usvojen i utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, stiče pravo na pravično zadovoljenje kada istekne rok u kome je sudija bio dužan da preduzme naložene procesne radnje za okončanje postupka.

Pravo oštećenog kao tužioca, privatnog tužioca i oštećenog da mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo oštećenog kao tužioca, privatnog tužioca i oštećenog da mogu isticati povredu prava
na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

Oštećeni kao tužilac, privatni tužilac i oštećeni mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku u onom njegovom delu koji se odnosi na odlučivanje o „građanskom zahtevu“, odnosno od trenutka kada su u tom postupku istakli imovinskopravni zahtev.