Tag Archives for " zaštita fizičkog i psihičkog zdravlja "

Rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

UPRAVNO PRAVO

Rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

Produžena rehabilitacija, predviđena Listom indikacija za korišćenje produžene rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju, odobrava se na osnovu otpusne liste ne starije od mesec dana.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

Ima mesta izricanju mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi okrivljenom koji je učinio protivpravno delo koje je u zakonu predviđeno kao krivično delo nasilje u porodici prema svojoj supruzi, jer je u vreme izvršenja dela bio neuračunljiv – boluje od duševnog oboljenja paranoidne šizofrenije i kod koga postoji ozbiljna opasnost da učini i teže delo.

Nužna odbrana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nužna odbrana

Nema istovremenog protivpravnog napada, kada je sukob inicirao optuženi verbalnim napadom na oštećenog i njegovu suprugu, na šta je odreagovao oštećeni jednim udarcem, a nakon toga između okrivljenog i oštećenog u određenom vremenskom periodu postoji stalni međusobni konflikt koji je na kraju rezultirao nanošenjem teške telesne povrede opasne po život, pri čemu je optuženi sprečen da i dalje nanosi ubodne rane oštećenom time što mu je svedok oduzeo nož, a onda je optuženi ustao i otrčao.

Ukidanje klauzule pravnosnažnosti i drugostepena odluka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Ukidanje klauzule pravnosnažnosti i drugostepena odluka

Kod činjenice da je osuđeni primio obe pravnosnažne presude i da je krivična dela izvršio u uračunljivom stanju neosnovani su žalbeni navodi da iz priložene medicinske dokumentacije pouzdano proizlazi da je osuđeni sada neuračunljiva osoba, a posebno imajući u vidu da mogućnost da osuđeni izdržava kaznu zatvora s obzirom na njegovo zdravstveno stanje može biti predmet razmatranja u nekom drugom postupku, a ne po predlogu za ukidanje klauzule pravosnažnosti presude kojom je osuđenom izrečena jedinstvena kazna u zakonito sprovedenom postupku.

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.