Tag Archives for " zahtev za zaštitu zakonitosti "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada se krivični postupak za određeno krivično delo pokreće od strane javnog tužioca a na predlog oštećenog, sama činjenica podnošenja krivične prijave protiv okrivljenog zbog određenog krivičnog dela od strane zakonskog zastupnika maloletnog oštećenog je potvrda postojanja zahteva ovlašćenog tužioca.

Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

Oštećeni, ni lično, a ni preko svog punomoćnika, nije ovlašćen da podnese zahtev za zaštitu zakonitosti, već može samo podneti inicijativu Republičkom javnom tužiocu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

PREKRŠAJNO PRAVO

Ovlašćenje za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti

Samo Republički javni tužilac može podići zahtev za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne presude prekršajnog suda, a okrivljeni, odnosno njegov branilac ima samo mogućnost da nadležnom javnom tužiocu podnese inicijativu za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti, na osnovu koje javni tužilac odlučuje da li ima mesta podnošenju ovag vanrednog pravnog leka.

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Kada je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet i zbog povrede Ustava Republike Srbije i odredaba Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnih protokola uz zahtev se mora podneti i odluka Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava, da bi zahtev imao propisani sadržaj i da bi se po istom moglo odlučivati.

1 2 3 6