Tag Archives for " uvreda "

Naknada nematerijalne štete

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Naknada nematerijalne štete

Nema povrede prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je osporenim odlukama redovnih sudova naloženo apelantima da tužiocima isplate naknadu nematerijalne štete nanesenu njihovom ugledu i časti iznošenjem neistinitih činjenica, pri čemu je „miješanje“ u pravo apelanata na slobodu izražavanja bilo u skladu sa zakonom, imalo za cilj „zaštitu prava drugih“ i bilo je „neophodna mjera u demokratskom društvu“, te je postignuta pravična ravnoteža između prava tužioca na ugled i prava apelanata na slobodu izražavanja.

Uvreda i delo malog značaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uvreda i delo malog značaja

Kada se između privatnog tužioca i okrivljenog, koji su međusobno braća dugi niz godina vode brojni krivični i parnični postupci, izrečene su im međusobne zabrane prilaženja i uznemiravanja, a kritičnog dana je okrivljeni privatnom tužiocu, dok je zatvarao poklopac na svom bunaru rekao “nećeš to više raditi” i pokazao mu srednji prst, ima mesta donošenju presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe da je učinio krivično delo uvrede jer se radi o delu malog značaja.

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

Ne postoji presuđena stvar iako se radi o istom okrivljenom, istom krivičnopravnom događaju, u privatnoj krivičnoj tužbi tužioca podnetoj zbog krivičnog dela uvreda i u optužnom predlogu OJT podnetom zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti, jer u njima nisu obuhvaćene iste krivičnopravne radnje okrivljenog.

Uvreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uvreda

Namera omalovažavanja nije zakonsko obeležje krivičnog dela uvreda, ali može biti osnov isključenja postojanja krivičnog dela u situaciji kada je uvredljiva izjava data, između ostalog, u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, pod uslovom da se iz načina izražavanja ili drugih okolnosti vidi da to nije učinjeno u nameri omalovažavanja.

Uvreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uvreda

Kada je u pitanju krivično delo uvreda, koje je učinjeno putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava (preko fejsbuk profila), ili na javnom skupu, učinilac se neće kazniti ako je izlaganje dato u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije učinio u nameri omalovažavanja.

Uvreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uvreda

U radnjama maloletne M. koja je na javnom mestu, uhvatila za vrat, oborila i šutnula maloletnu T, koja je bila polivena pivom i time onemogućena da se brani, stiču se obeležja krivičnog dela uvrede, i to u teorijskom smislu, u odsustvu telesnih povreda, realne uvrede jer je objektivno maloletnu oštećenu na javnom mestu ponizila i uvredila.

Radnja krivičnog dela uvreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja krivičnog dela uvreda

Za radnju osnovnog oblika krivičnog dela uvreda nije neophodno da sadrži nameru okrivljenog da omalovaži oštećenog i stoga ne mora biti obuhvaćena izrekom presude, osim u slučajevima iz stava 4. člana 170. u vezi st. 1. do 3. KZ kada ulazi u njen pojam i mora biti obuhvaćena izrekom presude.