Tag Archives for " neuredan predlog za povraćaj u pređašnje stanje "

Privremena mera obezbeđenja imovinskopravnog zahteva i povraćaj u pređašnje stanje

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Privremena mera obezbeđenja imovinskopravnog zahteva i povraćaj u pređašnje stanje

U pogledu pravnih sredstava koja se mogu izjaviti protiv rešenja kojim je odlučeno o predlogu za određivanje privremene mere obezbeđenja imovinskopravnog zahteva, pa shodno tome i u odnosu na primenu instituta povraćaja u pređašnje stanje, primenjuju se procesne odredbe Zakonika o krivičnom postupku, a ne odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje

Kada na zakazano ročište nije pristupio punomoćnik tužioca koji je uredno pozvan, a prisutni punomoćnik tuženika je odbio da raspravlja, pa je doneto rešenje kojim se tužba smatra povučenom, rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje se računa od dana prijema otpravka rešenja kojim se tužba tužioca smatra povučenom, a ne od dana donošenja navedenog rešenja.