Tag Archives for " mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja "

Izricanje mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Izricanje mere bezbednosti

Mera bezbednosti oduzimanje predmeta može se izreći i u presudi kojom okrivljeni nije oglašen krivim ako je to neophodno radi zaštite interesa opšte bezbednosti ili razloga morala.

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, takav učinilac ne može biti obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

Presuda se može zasnivati na nalazu i mišljenju Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu u kojoj je okrivljeni smešten radi lečenja, pa se ne radi o nezakonitom dokazu i prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

Izveštaj klinike iz koga proizlazi da se predmetna mera bezbednosti sprovodi ne predstavlja izveštaj o bolesti okrivljenog, već izveštaj o postojanju opravdanih razloga da li da se lečenje okrivljenog prekine ili nastavi, tačnije da li da se prekine sa primenom predmetne mere ili da ista ostane na snazi.

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je na osnovu mišljenja komisije veštaka utvrđeno da okrivljeni nije sposoban za pravilnu percepciju i vernu reprodukciju događaja i da nije procesno sposoban da učestvuje u predmetnom postupku, žalbeni navodi da je održan glavni pretres bez prisustva okrivljenog nisu od uticaja na drugačije presuđenje s obzirom na svojstva ličnosti okrivljenog i prirodu postupka.