Tag Archives for " odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv presude osnovnog suda u sporu male vrednosti "

Obavezan prekid postupka

PROCESNO PRAVO

Obavezan prekid postupka

Sud je dužan da prekine parnični postupak u slučaju pokretanja postupka prinudne likvidacije nad nekom od parničnih stranaka.

Odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv presude osnovnog suda u sporu male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv presude osnovnog suda u sporu male vrednosti

Za odlučivanje o žalbi izjavljenoj protiv presude osnovnog suda u sporu male vrednosti, nadležan je viši sud, a ne apelacioni sud.