Tag Archives for " mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi "

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

Ako sud utvrdi da je okrivljeni izvršio krivično delo u neuračunljivom stanju, ima mesta izricanju mere bezbednosti shodno članu 522. ZKP bez obzira što je u toku realizacija izrečene mere bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara u drugom krivičnom postupku.

Zamena izrečene mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

Izricanje mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi nije vremenski ograničeno, za razliku od mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi.

Izricanje mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izricanje mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

Ako je pravnosnažnom presudom okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, a ožalbenim rešenjem je ista zamenjena merom bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, a bez veštačenja od strane veštaka medicinske struke, ima mesta ukidanju i vraćanju predmeta prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku.