Tag Archives for " vraćanje u pređašnje stanje "

Nedozvoljenost žalbe protiv rešenja o vraćanju u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Nedozvoljenost žalbe protiv rešenja o vraćanju u pređašnje stanje

Kada je prvostepeni sud doneo rešenje kojim se dozvoljava vraćanje u pređašnje stanje, a povodom ranije donetog rešenja kojim se tužba tužioca smatra povučenom, tada tuženik nema pravo žalbe protiv navedenog rešenja.

Vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Vraćanje u pređašnje stanje

Iako tužilac nije u formalnopravnom smislu predložio izvođenje dokaza, njegovo ukazivanje na razloge propuštanja dolaska na zakazano ročište za glavnu raspravu, sud, s obzirom da se radi o neukoj stranci, može smatrati dokaznim predlogom i da utvrdi razloge kašnjenja ovoga lica na zakazano ročište.

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

Kada je iz priloženog medicinskog nalaza utvrđena sprečenost za rad zastupnika tuženog koja je nastupila pre ročišta na kome je utvrđeno povlačenje tužbe, ispunjeni su uslovi da se usvoji predlog za vraćanje u pređašnje stanje, i stavi van snage doneta presuda zbog izostanka, shodno članu 109. st. 1. i 2. ZPP.