Tag Archives for " predlog za vraćanje u pređašnje stanje "

Rasprava o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Rasprava o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje

Sud nije dužan da uvek i u svakom slučaju omogući raspravu o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje, usmeno na ročištu, već samo onda kada je to neophodno radi pravilnog utvrđivanja činjenica koje su od značaja za odluku o predlogu.

Ročište po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Ročište po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje

Kada punomoćnik tuženog u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje, predloži izvođenje odgovarajućih dokaza na okolnost da tuženi nije primio tužbu sa prilozima, onda sud ne može bez zakazanog ročišta i pravilnog utvrđivanja činjenica koje su sporne, da odbaci predlog za vraćanje u pređašnje stanje kao neuredan.

Revizija protiv rešenja kojim je odlučeno o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Revizija protiv rešenja kojim je odlučeno o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje

Rešenje kojim je pravnosnažno odlučeno o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje nije rešenje kojim se postupak pravnosnažno završava, pa je revizija protiv takve odluke nedozvoljena.