Tag Archives for " krivično delo uvrede i umišljaj "

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se optužba odbija i presuđena stvar

Ne postoji presuđena stvar iako se radi o istom okrivljenom, istom krivičnopravnom događaju, u privatnoj krivičnoj tužbi tužioca podnetoj zbog krivičnog dela uvreda i u optužnom predlogu OJT podnetom zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti, jer u njima nisu obuhvaćene iste krivičnopravne radnje okrivljenog.

Odbijanje privatne krivične tužbe kod krivičnog dela uvrede i umišljaj

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje privatne krivične tužbe kod krivičnog dela uvrede i umišljaj

Prvostepeni sud ne može prilikom ispitivanja sadržine naknadno precizirane privatne krivične tužbe po zahtevu suda, da izvodi zaključak da li se predmetno krivično delo može izvršiti samo sa direktnim umišljajem ili pak i sa eventualnim umišljajem u odnosu na koji je dat potpun opis krivice, pa i svest o delu kao jedan od elemenata umišljaja.