Tag Archives for " mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi "

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi i troškovi krivičnog postupka

Kada prvostepeni sud rešenjem izrekne okrivljenom meru bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi jer je učinio protivpravno delo predviđeno u Zakonu kao krivično delo, a okrivljeni je imao izabranog branioca, njemu ne pripadaju troškovi krivičnog postupka.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je prvostepeni sud okrivljenom, zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici u neuračunljivom stanju, izrekao meru bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, bez uticaja je na izmenu takve odluke samovoljno lečenje okrivljenog i prilaganje uz žalbu medicinske dokumentacije iz koje proizlazi boljitak u njegovom lečenju.