Tag Archives for " ponavljanje parničnog postupka "

Ponavljanje pravnosnažno okončanog parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje pravnosnažno okončanog parničnog postupka

Kada tužilac nije uspeo sa svojim tužbenim zahtevom u parničnom postupku, radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju zbog nedostatka aktivne legitimacije, ima se odbiti i njegov predlog za ponavljanje postupka.

Pravni interes za podnošenje predloga za ponavljanje parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Pravni interes za podnošenje predloga za ponavljanje parničnog postupka

Podnosilac predloga za ponavljanje postupka ima pravni interes da tužilje ne ostvare pravo po presudi čije se ponavljanje postupka traži, iako nije stupio u parnicu u toku trajanja postupka, već je za presudu saznao naknadno, s obzirom da je njegov pravni prethodnik preminuo pre podnošenja tužbe, te nije mogao imati svojstvo stranke u parnici, čije se ponavljanje traži.