Tag Archives for " zakonom predviđena minimalna suma izdržavanja "

Obaveza izdržavanja deteta

PORODIČNO PRAVO

Obaveza izdržavanja deteta

Obaveza izdržavanja deteta određuje se od dana podnošenja tužbe, odnosno od dana kada je stavljen zahtev za izdržavanje, pa se stoga i obaveza plaćanja izmenjene visine izdržavanja određuje od dana kada je podneta tužba kojom je tražena takva izmena, a ne od dana donošenja prvostepene presude.

Izdržavanje maloletne dece

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje maloletne dece

Prilikom određivanja visine izdržavanja sud vodi računa o najboljem interesu maloletne dece, dok se obaveza roditelja, kao dužnika izdržavanja, zasniva na kriterijumu odgovornog roditelja, što znači da je roditelj koji ne živi sa maloletnim detetom uvek u obavezi da doprinosi njegovom izdržavanju i to bar u visini minimalne sume propisane članom 160. stav 4. Porodičnog zakona.

Obaveza izdržavanja deteta

PORODIČNO PRAVO

Obaveza izdržavanja deteta

Roditelj koji ne živi sa maloletnim detetom uvek je u obavezi da doprinosi njegovom izdržavanju i to bar u visini minimalne sume.

Tužba za izdržavanje maloletnog deteta

PORODIČNO PRAVO

Tužba za izdržavanje maloletnog deteta

Tužbu za izdržavanje maloletnog deteta može podneti samo lice koje se u smislu Porodičnog zakona smatra poveriocem, odnosno dužnikom izdržavanja.

Nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja

Kada je okrivljeni pravnosnažnom parničnom presudom obavezan da plaća na ime izdržavanja maloletnog deteta određene novčane iznose u tačno određenim periodima, on nema diskreciono pravo da istu sam menja i da sam odluči kako i na koji način će izvršiti plaćanje, a u protivnom učinio je krivično delo nedavanje izdržavanja.

Nedavanje izdržavanja i institut opravdanih razloga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja i institut opravdanih razloga

Kada je okrivljena kao majka, koja je obavezana pravnosnažnom presudom da plaća za izdržavanje svog deteta, u spornom periodu zasnovala novu bračnu zajednicu i rodila dete, tada je sud bio dužan da utvrdi da li su postojale objektivne okolnosti za nedavanje izdržavanja iz opravdanih razloga.