Tag Archives for " lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi "

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

Kada iz nalaza i mišljenja Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, proizlazi da okrivljeni boluje od neorganskog duševnog oboljenja, da je u vreme izvršenja protivpravnog dela bio neuračunljiv i da postoji ozbiljna opasnost da učini teže krivično delo, kod činjenice da je prethodno u dva navrata činio radnje protivpravnog dela prema oštećenom tada ima mesta izricanju mere bezbednosti obavezno lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Preispitivanje odluke o meri bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Preispitivanje odluke o meri bezbednosti

Kada iz izveštaja klinike proizlazi da se mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi sprovodi, ali da je i dalje potrebno lečenje a okrivljeni da izjavu da je voljan da nastavi lečenje, mera bezbednosti ostaje na snazi.