Tag Archives for " Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi "

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, takav učinilac ne može biti obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

Presuda se može zasnivati na nalazu i mišljenju Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu u kojoj je okrivljeni smešten radi lečenja, pa se ne radi o nezakonitom dokazu i prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

Izveštaj klinike iz koga proizlazi da se predmetna mera bezbednosti sprovodi ne predstavlja izveštaj o bolesti okrivljenog, već izveštaj o postojanju opravdanih razloga da li da se lečenje okrivljenog prekine ili nastavi, tačnije da li da se prekine sa primenom predmetne mere ili da ista ostane na snazi.

Preispitivanje odluke o meri bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Preispitivanje odluke o meri bezbednosti

Kada iz izveštaja klinike proizlazi da se mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi sprovodi, ali da je i dalje potrebno lečenje a okrivljeni da izjavu da je voljan da nastavi lečenje, mera bezbednosti ostaje na snazi.

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi

Kada su se u pismenom nalazu i mišljenju članovi komisije veštaka izjasnili da optuženi boluje od hroničnog duševnog oboljenja sa izraženim sumanutim idejama odnosa i halucinatornim obmanama, da nije pod redovnom terapijom od 2013. godine i da u vreme kritičnog događaja nije bio u stanju da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, pri kom nalazu je ostao član komisije na glavnom pretresu i izjasnio se da je jedino moguće lečenje u ustanovi zatvorenog tipa jer se ova vrsta poremećaja ne može lečiti u kratkom vremenskom periodu pri čemu postoji mogućnost da okrivljeni uradi i neko teže krivično delo, osnovano je prema optuženom izreći meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.