Tag Archives for " izdržavanje maloletne dece i privremena mera "

Izdržavanje maloletne dece i privremena mera

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje maloletne dece i privremena mera

Ako u postupku za razvod braka između stranaka i utvrđivanje iznosa izdržavanja koje treba tuženik da plaća za svoje maloletno dete, nije došlo do sporazuma stranaka, ima mesta usvajanju privremene mere postavljene od tužilje za plaćanje iznosa izdržavanja od strane tuženika za maloletnu decu.