Tag Archives for " punomoćje za zastupanje "

Solidarno jemstvo

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarno jemstvo

Ako se ugovorom o jemstvu jemac obavezao kao jemac platac on odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili obojice u isto vreme (solidarno jemstvo).

Zameničko punomoćje

PROCESNO PRAVO

Zameničko punomoćje

Advokat kome je stranka izdala punomoćje ovlašćen je da to punomoćje prenese na drugog advokata, ali to ne znači da je stranka koja je izdala punomoćje u pravnom odnosu sa advokatom na koga je preneto punomoćje. U pravnom odnosu sa advokatom na koga je preneto punomoćje je samo advokat koji je to punomoćje i preneo.