Tag Archives for " zadržavanje lica sa mentalnim smetnjama na odeljenju psihijatrije bez njenog pristanka "

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi

Ima mesta izricanju mere bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi okrivljenom koji je učinio protivpravno delo koje je u zakonu predviđeno kao krivično delo nasilje u porodici prema svojoj supruzi, jer je u vreme izvršenja dela bio neuračunljiv – boluje od duševnog oboljenja paranoidne šizofrenije i kod koga postoji ozbiljna opasnost da učini i teže delo.

Zamena izrečene mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zamena izrečene mere bezbednosti

Ukoliko se lečenje osuđenog na osnovu podataka iz izveštaja zdravstvene ustanove ne može uspešno realizovati na slobodi pravilna je odluka prvostepenog suda kada je osuđenom meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi zamenio merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – preispitivanje razloga

Izveštaj klinike iz koga proizlazi da se predmetna mera bezbednosti sprovodi ne predstavlja izveštaj o bolesti okrivljenog, već izveštaj o postojanju opravdanih razloga da li da se lečenje okrivljenog prekine ili nastavi, tačnije da li da se prekine sa primenom predmetne mere ili da ista ostane na snazi.

Preispitivanje odluke o meri bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Preispitivanje odluke o meri bezbednosti

Kada iz izveštaja klinike proizlazi da se mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi sprovodi, ali da je i dalje potrebno lečenje a okrivljeni da izjavu da je voljan da nastavi lečenje, mera bezbednosti ostaje na snazi.

Zadržavanje lica sa mentalnim smetnjama na psihijatrijskom odeljenju bolnice bez njegovog pristanka

PROCESNO PRAVO

Zadržavanje lica sa mentalnim smetnjama na psihijatrijskom odeljenju bolnice bez njegovog pristanka

Ispunjeni su uslovi za zadržavanje lica sa mentalnim smetnjama bez njegovog pristanka na odeljenju psihijatrije, samo ako je to neophodno da bi se sprečilo ugrožavanje života i bezbednosti tog lica kao i drugih lica, shodno članu 19. Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama.