Tag Archives for " mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana "

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana – član 83. KZ i odlaganje početka izvršenja

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana – član 83. KZ i odlaganje početka izvršenja

Odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ne predviđaju mogućnost odlaganja ove vrste mere bezbednosti, pa se eventualno podneta molba za odlaganje početka ove vrste mere bezbednosti mora odbaciti kao nedozvoljena.

Obustava izvršenja mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obustava izvršenja mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Specijalna zatvorska bolnica predlaže prekid mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana na osnovu svestrane analize u pogledu podataka o broju hospitalizacija osuđenog u ustanovi, da li su kod osuđenog prilikom prijema registrovani znaci apstinencijalnog sindroma, te na osnovu podataka o primenjenim oblicima tretmana tokom hospitalnog lečenja osuđenog.