Tag Archives for " zaštita prava u postupku javne nabavke "

Uplata takse za podneti zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke

UPRAVNO PRAVO

Uplata takse za podneti zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, ne može podnosiocu zahteva za zaštitu prava naložiti da u roku od tri dana izvrši dopunu zahteva tako što će dostaviti valjanu potvrdu o uplati takse, koja je propisana odredbom člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, a pogotovu ne sa pozivom na pravne posledice propuštanja iz člana 109. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.