Tag Archives for " zastarelost gonjenja za privredni prestup "

Ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za privredni prestup

PRIVREDNI PRESTUPI

Ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za privredni prestup

Ukoliko prvostepeni sud utvrdi postojanje makar jedne otežavajuće okolnosti, nisu ispunjeni uslovi za ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za učinjeni privredni prestup.