Tag Archives for " krivično delo zloupotreba položaja "

Svojstvo odgovornog lica kod krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Svojstvo odgovornog lica kod krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

Optuženi može faktički imati svojstvo odgovornog lica iako je prethodno razrešen sa funkcije direktora, u situaciji kada je bio ovlašćen da do imenovanja novog direktora vrši plaćanja i obavlja druge poslove.