Tag Archives for " odgovornost vlasnika opasnih stvari "

Odgovornost za naknadu štete nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za naknadu štete nastalu od opasne stvari

Kada je tužena opština jedan od suvlasnika u stambenoj zgradi, a tužilac pretrpi štetu tako što je deo fasade zgrade otpao i povredio ga, tada postoji njena odgovornost za naknadu nematerijalne štete koju tužilac trpi.

Odgovornost vlasnika opasnih stvari za naknadu materijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost vlasnika opasnih stvari za naknadu materijalne štete

Kada je tužilac, kao vlasnik vozila parkirao vozilo na „divljem parkingu“ ispod drveta, a na parceli vlasništva tuženika – grad Čačak, pa nastane šteta na vozilu usled pada grane drveta na vozilo, odgovoran je tuženik shodno članu 174. stav 1. ZOO.