Tag Archives for " taksa za podneti zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke "

Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom

Krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom čini odgovorno ili službeno lice u naručiocu javne nabavke koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja, ili nevršenjem svoje dužnosti, krši zakon ili druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokuje štetu javnim sredstvima.

Uplata takse za podneti zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke

UPRAVNO PRAVO

Uplata takse za podneti zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke

U postupcima javnih nabavki, potvrda o uplati takse koja je propisana odredbom člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, ne predstavlja podatak, već dokaz koji treba da sadrži zahtev za zaštitu prava, pa se dostavljanje tog dokaza ne može naložiti s pozivom na pravne posledice propuštanja iz člana 109. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.