Tag Archives for " pravna zabluda za izvršeni privredni prestup "

Privredni prestup iz člana 111. stav 1. tačka 19. i stav 2. Zakona o šumama

PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni prestup iz člana 111. stav 1. tačka 19. i stav 2. Zakona o šumama

Kada okrivljeno pravno lice i okrivljeno odgovorno lice nisu sprovodili planove gazdovanja šumama u skladu sa odredbom člana 29. Zakona o šumama, jer su vršili seču šume suprotno donetom Godišnjem planu gazdovanja šumama i predviđenim Godišnjim planom rada okrivljenog pravnog lica, kao i suprotno donetoj planiranoj dinamici, u njihovim radnjama stekla su se sva bitna obeležja privrednog prestupa kažnjivog po članu 111. stav 1. tačka 19. i stav 2. Zakona o šumama.

Zastarelost pokretanja i vođenja postupka za učinjeni privredni prestup

PRIVREDNI PRESTUPI

Zastarelost pokretanja i vođenja postupka za učinjeni privredni prestup

Pravila o rokovima zastarelosti, početku roka zastarevanja, toku i prekidu zastarevanja za učinjeni privredni prestup, primenjuju se na isti način prema okrivljenom pravnom licu i prema okrivljenom odgovornom licu, jer se protiv okrivljenog pravnog lica i okrivljenog odgovornog lica pokreće i sprovodi jedinstveni postupak.

Privredni prestup iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni prestup iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Namera nije bitan element bića privrednog prestupa iz člana 118. stav 1. tačka 43. u vezi stava 2. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji se može izvršiti kako sa umišljajem, tako i iz nehata, a u smislu člana 11. Zakona o privrednim prestupima.

Nedostavljanje APR-u podataka za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PRIVREDNI PRESTUPI

Nedostavljanje APR-u podataka za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu

Sama činjenica da je odgovorno lice propustilo da postupi u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona o računovodstvu, tj. da ne dostavi APR-u podatke za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu, dovoljna je za postojanje privrednog prestupa iz člana 46. stav 1. tačka 20. i stav 2. Zakona o računovodstvu, pri čemu nije neophodno da je propust okrivljenog odgovornog lica doveo do konkretnih štetnih posledica.