Tag Archives for " obeležje privrednog prestupa "

Nedostavljanje APR-u podataka za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

PRIVREDNI PRESTUPI

Nedostavljanje APR-u podataka za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu

Sama činjenica da je odgovorno lice propustilo da postupi u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona o računovodstvu, tj. da ne dostavi APR-u podatke za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu, dovoljna je za postojanje privrednog prestupa iz člana 46. stav 1. tačka 20. i stav 2. Zakona o računovodstvu, pri čemu nije neophodno da je propust okrivljenog odgovornog lica doveo do konkretnih štetnih posledica.

Ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za privredni prestup

PRIVREDNI PRESTUPI

Ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za privredni prestup

Ukoliko prvostepeni sud utvrdi postojanje makar jedne otežavajuće okolnosti, nisu ispunjeni uslovi za ublažavanje kazne ispod posebnog minimuma propisanog za učinjeni privredni prestup.