Tag Archives for " suvlasništvo "

Suvlasništvo

STVARNO PRAVO

Suvlasništvo

Kada na spornom stanu postoji suvlasništvo u delovima od po jedne polovine od strane tuženika i tužilje, a ceo stan koristi tuženik sa svojom porodicom, tužilja nema pravo na neosnovano obogaćenje, jer nije zahtevala korišćenje njenog suvlasničkog dela niti je podnela zahtev za uređenje načina korišćenja stana.