Tag Archives for " izlucna tužba "

Ništavost hipoteke upisane na osnovu poreskog rešenja

STVARNO PRAVO

Ništavost hipoteke upisane na osnovu poreskog rešenja

Punovažnost poreskog rešenja na osnovu koga je konstituisana hipoteka, a samim tim i punovažnost hipoteke može se osporavati samo kroz upravni postupak.

Tužba za nedopustivost izvršenja

PROCESNO PRAVO

Tužba za nedopustivost izvršenja

Trece lice koje smatra da na predmetu izvršenja ima takvo pravo koje sprecava izvršenje, može sve do okoncanja izvršnog postupka podneti tužbu za nedopustivost izvršenja (izlucnu tužbu), bez obzira na to da li ga je sudija koji postupa u izvršnom postupku uputio na parnicu ili je propustio da to uradi.