Tag Archives for " postupak prinudne prodaje nepokretnosti "

Pravo preče kupovine izvršnog poverioca u postupku prinudne prodaje nepokretnosti

PROCESNO PRAVO

Pravo preče kupovine izvršnog poverioca u postupku prinudne prodaje nepokretnosti

Pravo preče kupovine izvršni poverilac može da ističe samo u postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti, a ne u posebnoj parnici da traži utvrđivanje ništavosti rešenja koja su doneta u postupku prinudne prodaje nepokretnosti, odnosno sudskih odluka.