Tag Archives for " pravo na odbitak prethodnog poreza "

Pravo na odbitak prethodnog poreza

UPRAVNO PRAVO

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Pravo na odbitak prethodnog poreza

UPRAVNO PRAVO

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari poreski obveznik ako dobra nabavljena u Republici Srbiji ili iz uvoza, uključujući nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga.

Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza

UPRAVNO PRAVO

Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza

Nisu ispunjeni uslovi za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza iz člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost, kada u postupku terenske kontrole nije utvrđeno da je izvršen promet predmetne robe do krajnjeg kupca, odnosno da navedena roba nije prometovana preduzećima i krajnjem kupcu prema ispostavljenim računima.