Tag Archives for " deoba suvlasničke imovine "

Sticanje svojine održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine održajem

Svojina se može steći održajem samo savesnom državinom, faktičkom vlašću koja mora biti na tačno opredeljenoj stvari, na nepokretnosti u merama i granicama, odnosno realnom delu nepokretnosti, a ne na njenom idealnom delu.

Deoba suvlasničke imovine

STVARNO PRAVO

Deoba suvlasničke imovine

U vanparničnom postupku deobe, ako je među učesnicima nesporna veličina suvlasničkih delova i da fizička deoba nije moguća već da se objekat izloži javnoj prodaji, tada ne postoji obaveza suda da suvlasničke delove prvo pretvori u realne delove imovine, a potom se izvrši javna prodaja.