Tag Archives for " poreska osnovica za porez na imovinu fizičkih lica "

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

UPRAVNO PRAVO

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige čini vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa zakonom, koju utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Dopunski postupak za utvrđivanje poreske obaveze

UPRAVNO PRAVO

Dopunski postupak za utvrđivanje poreske obaveze

Dopunski postupak za utvrđivanje poreske obaveze sprovodi se, pored ostalog, i u slučaju kada žalilac u žalbi iznosi nove činjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja na drukčije rešavanje stvari, ili kada žaliocu nije, a moralo je biti, omogućeno da učestvuje u postupku ili kada je žalilac propustio da učestvuje u postupku, ali je u žalbi opravdao to propuštanje.

Umanjenje poreske osnovice za porez na imovinu fizičkih lica

UPRAVNO PRAVO

Umanjenje poreske osnovice za porez na imovinu fizičkih lica

U slučaju rekonstrukcije i dogradnje objekta, vrednost nepokretnosti takvog objekta može se umanjiti za amortizaciju, po stopi do 1% godišnje, primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena dogradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.