Tag Archives for " umanjenje poreza na imovinu "

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

UPRAVNO PRAVO

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige čini vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa zakonom, koju utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Umanjenje poreza na imovinu smanjivanjem poreske osnovice za iznos amortizacije

USTAVNO PRAVO

Umanjenje poreza na imovinu smanjivanjem poreske osnovice za iznos amortizacije

Ostvarivanje zakonom predviđenog umanjenja poreza na imovinu, smanjivanjem poreske osnovice za iznos amortizacije, na način i u granicama propisanim zakonom, ne može zavisiti od efikasnosti postupanja, odnosno preduzimanja ili nepreduzimanja određenih radnji od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, budući da institut amortizacije podrazumeva smanjenje vrednosti stvari zbog proteka vremena, odnosno upotrebe ili drugih objektivnih razloga.