Tag Archives for " odbitak prethodnog poreza "

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

Prodaja, odnosno promet robe ne predstavlja nezakonit pravni posao, ali se nezakonitost postupanja sastoji u činjenici da neko lice prikrije podatke koji su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza na osnovu zakonito stečenog prihoda – prodaje robe nepoznatim kupcima.

Pravo na odbitak prethodnog poreza

UPRAVNO PRAVO

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Tužilac nije ispunio uslove iz člana 28. stav 3. tačka 1. Zakona o PDV-u za pravo na odbitak prethodnog poreza s obzirom na utvrđenu činjenicu da promet dobara nije ni izvršen, odnosno da nije ispunjena zakonom propisana pretpostavka da se radi o obračunatom i iskazanom PDV-u za promet dobara koji je izvršen od strane drugog obveznika u prometu.