Tag Archives for " odbitak prethodnog poreza "

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

Prodaja, odnosno promet robe ne predstavlja nezakonit pravni posao, ali se nezakonitost postupanja sastoji u činjenici da neko lice prikrije podatke koji su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza na osnovu zakonito stečenog prihoda – prodaje robe nepoznatim kupcima.

Pravo na odbitak prethodnog poreza

PREKRŠAJNO PRAVO

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje račune izdate od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, a ne i po kalkulacijama sačinjenim na osnovu internih otpremnica vlastite veleprodaje za sopstvenu maloprodaju.

Pravo na odbitak prethodnog poreza

UPRAVNO PRAVO

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Tužilac nije ispunio uslove iz člana 28. stav 3. tačka 1. Zakona o PDV-u za pravo na odbitak prethodnog poreza s obzirom na utvrđenu činjenicu da promet dobara nije ni izvršen, odnosno da nije ispunjena zakonom propisana pretpostavka da se radi o obračunatom i iskazanom PDV-u za promet dobara koji je izvršen od strane drugog obveznika u prometu.