Tag Archives for " neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit "

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo banke na naplatu troškova obrade kredita

Bez obzira na to da li su troškovi kredita iskazani u procentu, fiksnom iznosu ili kombinacijom tih metoda, banka je, u skladu sa opštim načelima ugovornog prava, dužna da podatke o troškovima navede u ponudi, tako da klijentu bude jasno predočena buduća obaveza na jasan i nedvosmislen način.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit

Radnja krivičnog dela neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit je podnošenje poreske isprave u kojoj su iskazani neistiniti podaci u vezi povraćaja poreza ili poreskog kredita.