Tag Archives for " pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta "

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Ako je zaposlena direktor pravnog lica, da li i za nju važe odredbe o trajanju porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta za treće i svako naredno dete?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Ako je zaposlena direktor pravnog lica, da li i za nju važe odredbe o trajanju porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta za treće i svako naredno dete?