Tag Archives for " naknada "

Naknada za faktički oduzeto pravo svojine na nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Naknada za faktički oduzeto pravo svojine na nepokretnosti

Odredbe Zakona o eksproprijaciji ne mogu se primeniti u slučajevima kada oduzimanje ili ograničenje prava svojine na nepokretnosti nije izvršeno u postupku i na način koji je propisan ovim zakonom, već vlasniku koji je lišen svog prava svojine na nepokretnosti, pripada novčana naknada u visini njene tržišne vrednosti za oduzeto mu pravo svojine.

Pod kojim se uslovima može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Pod kojim se uslovima može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge?

U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) poslodavac može za obavljanje poslova koji su po prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:
– nezaposlenim licem;
– zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena;
– korisnikom starosne penzije.

Pravo na naknadu i faktička eksproprijacija

STVARNO PRAVO

Pravo na naknadu i faktička eksproprijacija

Raniji vlasnik nema pravo na novčanu naknadu za zemljište pretvoreno u ulicu kao javnu površinu, ako je ranije već ostvario korist od formiranja i raspolaganja manjim parcelama kao placevima uz obezbeđen put za prilaz, jer faktičke eksproprijacije nema ako se titular voljno lišio svojinskih ovlašćenja, rukovođen ostvarenjem ekonomske koristi koju nanovo ne može ostvariti.