Ugovor o građenju sa klauzulom ”ključ u ruke”

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o građenju sa klauzulom “ključ u ruke”

Ugovaranjem klauzule “ključ u ruke” kod ugovora o građenju isključuje se pravo izvođača da pored ugovorene cene ostvari i naknadu za višak radova i naknadne radove izvedene bez odobrenja naručioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)